Маладая Беларусь (альманах)/1

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Маладая Беларусь. Сшытак 1
Альманах

1912 год
Сшытак 2

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
„Zahlanie sonce i ŭ naše wakonce“.
„Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ“.


MAŁADAJA BIEŁARUŚ.

МАЛАДАЯ БЕЛАРУСЬ.

Seryja I.
Сэрыя
Sšytak 1.
СшытакПЕЦЯРБУРГ.

Друкарня Пенткоўскаго. В. Подячэская, 22.

1912.

Spis.


.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.IV
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.11
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.37
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.41
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.141
Lišniaja — Ciotki
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.145
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.149
Z biełaruskaho wydawieckaho ruchu:
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
str.153

Atčot supołki «Zahlanie sonce.» Колькі слоў аб дзявочай апратцы Pčalina — żywiołka małaja

Okładka raboty N. M. Na joj dwa biełaruskije kaŭšy (karcy) spad Čašnik, s kollekcii J. Wołodkowiča i uzor s słuckaho pajasa s kollekcii Našaje Niwy.

Zastaŭki (winjetki) rysunku Własta z uzoroŭ słuckich pajasoŭ z kollekcii Własta i Našaje Niwy.

Cynkografskaja rabota okładki i zastawak Prokudin-Gorskaho. Adbita u drukarni K. Pientkoŭskaho. (W. Podjačeskaja 22.)


Cena hetaho sšytka 1 rubiel.

Wypis s tawaryskaje umowy biełaruskaje wydawieckaje Supołki.

„Zahlanie sonce i u naše wakonce“.

Adres: Pieciarburh. Wasiloŭ wostraŭ 4-ja linja 45, kw. 16.


Tawarystwa maje metu drukawać i šyryć wydańnia biełaruskije i ŭsio, što stykajecca z żyćciom Biełarusi.

Tawarystwa składajecca s paŭnapraŭnych siabrukoŭ i supolnikaŭ.

Supolnikam może być kożny, chto zapłacić u kasu tawarystwa nia mienš za dziesiać (10) rub. Na hetyje hrošy jamu wydajecca supolnicki kwit.

Kożny supolnik maje prawa kuplać wydańnia Supołki s skidkaju 20%.

Supolniki nie miešajucca da haspadarki tawarystwa (nie wiaduć rachunkaŭ, nie patpisywajuć wekselaŭ) i nie atwiečajuć za jaho daŭhi.

Kożny supolnik maje prawa padawać hołas daradčy. At čystaho sporu (prybytku) kożny hod adličajecca 15% u zapasny kapitał. Z astaŭšajesia čaści razdajecca usim siabrukom i supolnikom dywidend, ale nia bolš za 8%, u hod. Kożny supolnik maje prawa wyjści s tawarystwa i dastać swaje hrošy nazad, kali zachočeć. Ab hetym pawinien jon na piśmie uwiedamić za 6 miesiacaŭ da kanca hodu.

Chto choče, tamu może być wysłana poŭnaja towaryskaja umowa.U WYDAWIECTWIE

„Zahlanie sonce i ŭ naše wakonce”

(С.-Петербургъ В. О. 4-ая л. № 45, кв. 16).

można kuplać


(Aznačennyje zorkaj — wydańnie našy, biez zorki — čyżyje; aznačennyje bis — wyjšli i polskimi i ruskimi literami; ličby aznačajuć — pieršaja cyfra — numer addziełu, apošnije — numer čarodny u dannym addziele. Takim paradkam pry zakazach zamiesta ŭsiaho tytułu knihi dawoli napisać numer, a kali kniha wydana i takimi i siakimi literami — prypisać „ruskimi“ ci „łacinskimi“.
I. Da nawučańnia:
№ knihi
dla zakazu.
11 * bis Biełaruski lementar cena 6 kоp.
12 * bis Pieršaje čytańnie Ciotki
»
6
»
13 * Другое чытаньне, Коласа
»
25
»
14 Karotki katechizm
»
5
»
II. Nawukowyje, dasupnyje dla usich:
21 * Гутаркі аб небі і зямлі з рысункамі
»
15
»
22 bis Cukier. W. Trojcy
»
3
»
23 bis Hutarki abhaspadarcy
»
3
»
24 * bis Jak ratawać uzdutuju žywiołu
»
3
»
25 bis Jak baranicca ad chalery
»
1
»
26 bis Jak rabić ramowyje wulli
»
5
»
27 bis Ziamielna sprawa u Nowaj Zelandyi
»
3
»
28 bis Ab haspadarcy na chutaroch i šnuroch
»
5
»
29 bis Karotkaja Historyja Biełarusi
»
60
»
210 bis Biełarusy i ich nacionalnaje adradżeńnie
»
5
»
211 Bł Andrej Bobola mučynik
»
5
»
212 bis Jak używać štučny nawoz
»
2
»
213 Pščelina — żywioła małaja, a karyści daje mnoha
»
30
»
III. Powieści, apawiedańnia prozaj:
31 Дым. Конопніцкай
»
4
»
32 Казкі
»
6
»
33 bis Hedali, E. Orzeszko
»
6
»
34 bis Kazka ab wadzie
»
3
»
35 Архіп і Лявонка. Горкаго
»
8
»
36 У дому лепей
»
4
»
35 Дзядзька Голад
»
2
»
III. Wieršy:
41 Вязанка. Я. Лучыны
»
4
»
42 bis Taras na parnasie
»
5
»
43 Дзед Завала, Ядвігіна Ш.
»
5
»
44 Снапок, зборнік вершаў. А. Паўловіча
»
15
»
45 Адвечная песьня, абразок у XII зьявах Я. Купалы
»
20
»
46 Песьні жальбы. Якуба Коласа
»
30
»
47 Huślar, zbornik wieršoŭ. J. Kupały
»
50
»
48 Кацярына. Т. Шэвчэнкі
»
10
»
49 * Жалейка. Зборнік вершаў. Я. Купалы
»
50
»
410 * Pan Tadeuš. A. Mickiewiča, pierekł. Marcinkiewiča
»
25
»
411 * Hapon, apowieść Marcinkiewiča
»
15
»
412 * Wieczarnicy, apowieści Marcinkiewiča
»
15
»
413 * Szeroŭskije dažynki, Kupała. Marcinkiewiča
»
20
»
414 * Dudka biełaruskaja. M. Buračka
»
25
»
415 * Smyk Biełaruski. S. Reŭki
»
20
»
Uwaha: Pačynajučy ad Żalejki usio wydańnie jość i na darahoj papiery u pieknaj z biełaruskim uzoram wokładcy. Cena darahoha wydańnia dwa razy darażej za zwyčajnaje.
V. Biełaruskije teatralnyje rwory:
51 * Модны шляхцюк, бытовая камэдыя ў 1-ым дзеі К. Каганца 25 kop.
52 * У зімовы вечэр. Абраз Э. Оржэшко 35
»
53 * Хам»»» 70
54 * Сватаньне жарцік Чэхова 25
»
54 * Мядзьведзь»»
56 * Міхалка, камэдыя у 1 дзеі 35
»
57 * Па ревізіі Абраз у 1»Кропівніцкаго 35
»
58 * Пашыліся ў дурні. Абраз у 3 дзеях Кропівніцкаго 60
»
59 * Як яны жаніліся Віннічэнкі
VI. Biełaruskije muzykalnyje twory:
61 bis Biełaruski piesiennik z notami
»
15
»
62 Biełaruskije pieśni z notami, I čaść. Sabraŭ A. Hryniewič
»
30
»
63 Biełaruskije pieśni z notami, II čaść. Sabraŭ A. Hryniewič
»
»
Biełaruskije pieśni razłożenyje na 4 hałasy: Adna pieśnia u 4-ch hałasoch 10 kap.
»
10
»
kożny hołas
»
3
»
64 Чамуж мне ня пець
66 Ой ляцелі гусі
67 Ой пайду я лугам
68 Ды ўжо сонейка
69 bis A chto tam idzie? J. Kupały, muz. Rogowskaho
»
10
»
„Naša Niwa“ za hady
bis 1906 50
k.
bis 1909 2 r. 50
»
bis 1910 2 » 50
»
bis 1911 2 » 50
»
bis Biełaruskije kalendary za 1910—1911—1912 h. pa 15
»

АГРАНОМІЧНАЕ БЮРО
К. Карповіча.

двор Мухоука пачт. і тэлегр. станц.
Нава́грудак, Мінск. губ.

Усім, хто толькі зьвернецца у Бюро да Карповіча даюцца безплатна рады, як ужываць штучые навозы (попелы): каініт, потасовую соль, салетру, томасшляк суперфосфат на полі, на сенажецях, у садах і гародах.
Тым, хто будзе мець ахвоту запробавац дзейсто штучных навозау на сваей зямлі Бюро высылае іх на пробу дарма

53 rok istnienia.

TYGODNIK ILLUSTROWANY.

najstarsza i najpoczytniejsza ilustracya polska. Przeszło tysiąc stronic tekstu i przeszło dwa tysiące ilustracyi rocznie. «TYGODNIK ILLUSTROWANY» w r. 1912 zamieści najnowszą powieść Wł. St. Reymonta pod tytułem: „Rok 1794“ (czasy Kościuszkowskie). Tygodnik drukować będzie dalszy ciąg powieści Bolesława Prusa pod tytulem „PRZEMIANY“.

Premium nadzwyczajne «Tygodnika Illustrowanego»

„Sybir Wizye Przeszłości“ (serya II)

Album Kartonów KONSTANTEGO GORSKIEGO

W połączeniu z wydaną w r. 2. Serya I, bezplatne to premium stanowić będzie pierwszorzędną całość artystyczna.
'Ciekawe Powieści Miesięcznik Ilustrowany poświecony najwybitniejszym powieściom i romansom polskim i obcym. 12 tomów w ciągu roku zupełnie bezplatnie. Każdy tom suto ilustrowany. Komplety z lat 1910 i 1911 dla prenumeratorów «Tygodnika Illustrowanego» tylko po rub. 3. 60, w oprawie po rub. 5.
Prenumerata Tyg. Ill.» wraz z Ciekawemi Powieściami i Albumem wynosi: w Warszawie rocznie 8 r., półrocznie 4 r. Kwartalnie 2 r. Z przesyłką pocztową w Królestwie i Cesarstwie Rocznie 12 rub., półrocznie 6 r., kwartalnie 3. r.

Adres Administracyi: ul. Zgoda 12 - telef. 414.

Pryjmajecca dalej pieradpłata na Maładuju Biełaruś

Zbornik z addziełami:

1) hramadzianskim, dzie razbirajucca nieadłožnyje dla biełaruskaho hramadzianstwa sprawy.

2) Nawučnym, z asabliwaj uwahaj na nawučnaje paznańnie Biełarusi.

3) Pryhożaho piśmienstwa i štuki. Wydańnie budzie na dobraj papiery, prybranaje okładkaj i zastaŭkami — wińjetami u biełaruskim stylu, a także, pawedłuh patreby i mahčymaści, z malunkami.

Kożna kniżka budzie drukawana i takimi i siakimi literami (ruskimi i łacinskimi), s takim rachunkam, kab u seryi — 4 kniżki pa 10 listoŭ — (160 str kożnaja) pryšłosia na kożny druk pa paławini

Być supracoŭnikami Maładoje Biełarusi abiecali našy biełaruskije pieśniary i publicysty, a także wiadomyje wučonyje i prafesary.

Pieredpłata pryjmajecca na serju (4 knihi) — s pieresyłkaj 3 rubli — biez pieredpłaty kożna kniżka pa 1 rublu.

Adres wydawiectwa «Maladoje Biełarusi»:
С.-Петербургъ. Издательство „Загляне Сонце і у наше ваконце“ В. О. 4-ая Л. № 45, кн. 16.

Hetam že pryjmajucca abwiestki dla pomieščeńnia u «Maładuju Biełaruś».ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ
на ежедневную политическую, литературную и экономическую газету

7-ой годъ изданія.

РѢЧЬ

7-ой годъ изданія.

издаваемую въ С. Петербурбѣ

В. Д. Набоковымъ и И. Н. Петрункевичемъ при ближайшемъ участіи П. Н. Милюкова и І. В. Гессена и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.
Годовымъ и полугодовымъ подписчикамъ газеты „Рѣчь“ на 1912 г., подписавшимся до 1 февраля, будетъ въ январѣ мѣсяцѣ 1912 г. безплатно

Ежегодникъ газеты „Рѣчь“ на 1912 г.,

заключающій въ себѣ обзоръ важнѣйшихъ событій и теченій въ области политической, законодательной, общественной, промышленной, научно-литературной и художественной жизни Россіи за 1911 годъ, а также статистическія свѣдѣнія о различныхъ, имѣющихъ наиболѣе важное значеніе, явленіяхъ руской жизни въ связи съ данными статистики международной.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Въ Россіи на 12 м. — 12 р., 9 м. — 9 р., 6 м. — 6 р., 5 м. — 5 р. 10 к., 4 м. — 4 р. 15 к., 3 м — 3 р. 15 к., 2 м. — 2 р. 15 к., 1 м — 1 р. 10 к.
За-границу на 12 м. — 20 р.. 9 м. — 15 р. 75 к., 6 м. — 11 р, 5 м. — 9 р. 50 к., 4 м. — 7 р. 75 к., 3 м. — 6 р., 2 м. — 4 р., 1 м. — 2 р.,

Для сельскихъ священиковъ и учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, Фельдшеровъ, крестьянь, рабочихъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную контору: на 12 м. — 9 р., 9 м. — 6 р. 75 к., 6 м. — 4 р. 50 к., 3 м. — 2 р. 40 к., 1 м. — 80 к.
Адресъ главной конторы газкты „Рѣчь“: Спб., улица Жуковскаго 21/56
Пробные №№ газеты „Рѣчь для ознакомленія высылаются безплатно.

Гэты твор знаходзіцца ў грамадскім набытку ў краінах, дзе тэрмін аховы аўтарскага права на твор складае 70 гадоў або менш.

Абразок папярэджаньня
Гэты твор не абавязкова ў грамадскім набытку ў ЗША, калі ён быў апублікаваны там цягам 1927—1964 гадоў.