Biełaruski Kalendar Swajak na 1919 hod/Knihapisańnie (bibliohrafija) 1918 h.

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Biełaruskije hramadzianskije orhanizacii u Wilni Knihapisańnie (bibliohrafija) 1918 h.
Публіцыстыка
Аўтар: Вацлаў Ластоўскі
1918 год
Razwićcie dzieržaŭnaj biełaruskaj myśli u Uschodnaj čaści Biełarusi

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Knihapisańnie (bibliohrafija) 1918 h.


U 1918 h. wyjšli takije biełaruskije knihi:

1. Dr. Rudolf Abicht i J. Stankiewič. Prosty sposab stacca ů karotkim časle hramatnym. 8° str. 16. Breslaŭ. (Prajekt nowaho šryftu biełaruskaho i prawopisi).
2. Maciej Buračok (F. Bohušewič). Dudka Bielaruskaja. Wyd. V. 4°

str. 56. Wilnia.

3. Janka Bylina. Na Pryzbie. (Zbornik wieršaŭ). 4° str. 48. Wilnia.
4. Г. Чэльцов. Аб‘ясненьне сымвола веры, малітваў і запаведзеў. 4° стр. 80. Вiльня
4. Алесь Гарун. Матчын дар. Думы і песьні 1907—1914. 4° Cтр. 125. Мiнск.
6. Браты М. і Г. Гарецкія. Руска-Беларускі слоўнік. 8º стр. 108. Смаленск.
7. W. Hrynieůski. Ab trusoch. 8º str. 16. Wilnia.
8. W. Łastoůski. Niezabudka. Pieršaja paśla lementara čytanka 4º str. 48. Wilnia.
9. W. Łastoŭski. Siejbit. druhaja paśla lementara čytanka. 40 str. 96. Wilnia.
10. W. Łastoůski. Wypisy z biełaruskaj literatury. Caść 1. 4º str. 80. Wilnia.
11. W. Łastoůski. Raściny, padručnik dla školnaho užytku. 8º str. 64. Wilnia.
12. W. Łastoůski. Prypieůki. 8º str. 32. Wilnia.
13. W. Łastoůski. Zahadki. 8º str. 24. Wilnia.
14. W. Łastoůski. Kaliś i ciapier, histaryčna-hramadzianskije narysy, 40 str. 48. Wilnia.
15. W. Łastoŭski. Niedaćwiety. Zbornik apawied. i lehend. 4º str. 32. Wilnia.
16. W. Łastoŭski. Kalendar „Swajak“. na 1919 h. 40 str. 108. Wilnia.
17. A. Łuckiewič i J. Stankiewič. Biełaruski prawapis. 8 str. 32. Wilnia.
18. Anton Nowina. Našy pieśniary. Literaturna-socyalnyje narysy. 8⁰ str. 84. Wilnia.
19. F. Olechnowič. Butrym Niamira. Inscenizawanaja lehienda W. Łastoŭskaho „Kamienaja truna“ 8⁰ str. 29 Wilnia.
20. Olechnowič. Bazylišk. Kazka u 3 aktach. 8º str. 32. Wilnia.
21. Р. Pačobka. Hramatyka biełaruskaj mowy. 4° str. 48. Wilnia.
22. Piotra z Arleniat. Sto było i što pawinno być. 8º str. 29. Wilnia.
23. M. Rahoůski. Biełaruski piesieńnik z notami. 4º str. 16. Wilnia.
24. Šymon Reůka. (Fr. Bohušewič). Smyk Biełaruski wyd. IV. 4º str. 32. Wilnia.
25. W. Ronamow. Pieršyje malitwy i paznańnie prawasłaŭnaj wiery. 8º str. 32. Wilnia.
26. В. Романов. Першыя малітвы і пазнаньне праваслаўнай веры. 8⁰ стр. 32. Мінск.
27. Александра Смоліч. Зорка, беларуская граматка. 40 стр. 48. Вільня.
28. Александра Смоліч. Чытаньне. 4º стр. 52. 3 рыс. Вільня.
29. Я. Станкевіч (з Я. Баршчэўскаго). Начэпнасць (легенда). 8º стр. 22. Вiльня.
30. Janka Stankicwič. Nowy lementar dla biełaruskich dzietak. 4º str. 32 wyd 2-je. Wilnia.
31. Я. Станкіевіч (з Я. Баршчеўскаго). Чорнакніжнiк i зьмея што вылупілася с пятушынаго яйца 8° стр. 30 Вiльня.
32. B. Taraškiewič. Biełaruskaja hramatyka. 8º str. 112. Wilnia.
33. Тарас на Парнасі. 8º стр. 32. Мінск.
34. Što treba wiedać koždamu biełarusu? 8º str. 32. Wilnia.
35. Ромуальд Земкевіч. Аб цукраванях на Беларусі. Менск. 8º 8 стр.

U hetym hadu biełaruskije knižki drukawalisia u 4 miestoch: u Wiln — 28 knižak, u Miensku 4 knižki, u Smalensku 1 i ŭ Bresłaŭli 1.

Pracawało 11 wydawiectw:

W. Łastoŭskaho 17 knižak
Wydawiectwo «Homan» 4 knižkі
Wydaw. Bieł. Tawarystwa pomačy paciarpieŭšym ad wajny u Wilni 3 knižkі
Wydawiectwo J. Stankiewiča 2
Wydawiectwo «Wolnoje Biełarusi» 2

pa adnej knižcy wydali: 1) Sojuz Biełaruskich Hramadzkich Orhanizacij u Wilni, 2) Anton Nowina, 3) Biełaruski Narodny Sekretarjat, 4) M. Гарэцкі, 5) Рrybač, 6) R. Ziemkiewič.

Drukawalisia knižki 20 aŭtoraŭ i 2 knižki biezymiennyje. W. Łastoŭski wydaŭ 9 knižak, J. Stankiewič 3 kn., A. Smolič 2 kn., F. Olechnowič 2 kn., Romanow (pierekład) 2 kn., a rešta: Praf. Abicht, Buračok, Janka Bylina, Ciotka, A. Harun, Br. Hareckije, Hrynieŭski, A. Łuckiewič, A. Nowina, Pačobka, Piotra z Arleniat, Rahoŭski, Reŭka, Taraškiewič, Ziemkiewic wypuścili pa adnej knižcy.

Ab knižkach wyjšoŭšych u Rasiejskaj Federatyŭnaj Respublicy (u Pieciarburzie, Maskwie, Kijewie i Odessi) redakcija kalendara nie maje wiestak.

Časopisiej wyhodziło:

Homan“ u Wilni (łacinskimi i ruskimi literami) wychodzić 2 razy ŭ tydzień. Redakcija: Wilnia, Wilenskaja wul. 33.

Krywičanin“ štomiesiačnaje časopiš pad redakcijej W. Łastoŭskaho. Redakcija: Wilnia, Zawalnaja 7.

Вольная Беларусь“ тыднёвік палітычны і літаратурны. Miensk, Zacharoŭskaja 18.

Беларускі Шлях“ штодзенная грамадзянска-палітычная газэта. Miensk, Sierpuchoŭskaja № 12.

Pa-za miežami Biełarusi wychadzili časopisi:

U Maskwie «Дзянніца» вестка Беларускаго Нацыональнаго камісарьяту. Maskwa, Pawarskaja 52. Wychodzić nia mienš čatyroch razoŭ u miesiac.

U Maskwie «Чырвоны Шлях».

U Kijewie «Бѣлорусское Эхо» štotydniowaja hazeta wychodzić pa rasiejsku i pa biełarusku. Kijeŭ, Troickaja wulica № 4.S tej pryčyny, što kalendar wychodzić pierad kancom hoda — u bibliohrafiju nie trapili knihi wyjšoušyje paźniej kalendara.