Hramatyka biełaruskaj mowy (1918)

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Hramatyka biełaruskaj movy
Правапіс
Аўтар: Баляслаў Пачопка
1918 год

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Miła mnie i mowa
Rodna, Biełaruska,
U jakoj piejali
Nad majej kałyskaj
B. P.

HRAMATYKA

BIEŁARUSKAJ MOWY.

Apracawaů

B. PAČOBKA,

Wučyciel Biełaruskaj mowy u Świsłockaj Biełaruskaj
wučycielskaj seminaryi,
redaktar časopisi „Biełarus“.


„Zur Verbreitung im Gebiet
des Oberbefehlshabers Ost und
zur Ausfuhr zugelassen.
Buchprüfungsamt Ob. Ost“Wilnia

Drukarnia „HOMAN“.

1918.

Miła mnie i mowa
Rodna, Biełaruska,
U jakoj piejali
Nad majej kałyskaj.
B. P.


HRAMATYKA
BIEŁARUSKAJ MOWY.


apracawaŭ

B. PAČOBKA,

Wučyciel Biełaruskaj mowy u Świsłockaj Biełaruskaj
wučycielskaj seminaryi,
redaktar časopisi „Biełarus“.


Wilnia

Drukarnia „HOMAN“.

1918

I. Skaz i jaho čaści.

§ 1. Kali my haworym, ci pišym, to wyražaim sławami našy myśli.

Kožnaja myśl, wyražanaja sławami, nazywaicca skazam.

Skazy bywajuć: karotkija i razwityja.

Skazy dzielacca na čaści: hłaŭnyja i abjaśniajučyja.

Karotki skaz maje tolki hłaŭnyja čaści, katorych jość dźwie: absud i prysud.

Absud, heta toje słowo ŭ skazie, katoraje wyražaje reč, ab jakoj haworycca ŭ skazie, npr. Rečka ciače.

Prysud, heta słowo, wykazywajučaje hłaŭnuju dumku ab rečy, npr. Rečka ciače, wučeń piše.

§ 2. Skaz biezabsudny i biezprysudny.

Kali ŭ skazie nima absudu, ani dahadacca jaho nie možna, to hetaki skaz nazywaicca biezabsudny, npr. mierźnie, ciamnieje.

A kali tak sama nima prysudu, to skaz hety biezprysudny, napr. mama! Darahi Pryjaciel!

§ 3. Skazy niapoŭnyja: U nikatorych skazach adna z hłaŭnych čaściaŭ jość, a druhoj nima, ala jana lohka zhadywaicca; hetakija skazy nazywajucca niapoŭnymi, napr.: Chadzi siudy! zamiest: Chadzi ty siudy. Pa nahach złodzieju! zamiest: Daj ty pa nahach złodzieju.

§ 4. Skaz razwity.

Kali ŭ skazie aproč absudu i prysudu jość ješče i abjaśniajučyja čaści, to hetaki skaz nazywaicca razwitym. Abjaśniajučyja čaści hetakija:

Prymieta, pakazywajučaja prymietu (jakaść) rečy, ci asoby, napr. dobry čaławiek pracuje.

Dapaŭnienie dapaŭniaje dumku wyražanuju prysudam, abo inšuju čaść skazu, napr. Syn lubić baćku.

Warunkowyjua słowy, pakazywajučyja warunki, u jakich adbywaicca čynnaść, spaminanaja ŭ skazie: čas, miejsca, meta, pryčyna, i sposab spaŭnienia čynnaści, naprykład:

Rana (čas) išoŭ doždž. Janka pašoŭ wučycca (meta) ŭ wiosku (miejsca). Chłapiec samleŭ ad strachu (war. pryčyny). Dzied idzie kulhajučy (sposab spaŭnienia).

§ 5. Skaz zlity.

Kali ŭ skazie pry adnym absudzie jość niekolki prysudaŭ, abo pry niekolkich absudach adzin prysud, to hetaki skaz nazywaicca zlitym, napr. Jazep byŭ dobry, razumny i piekny čaławiek. Wišnia, hruša, jabłyna i śliwa heta sadowyja drewy. Kožny zlity skaz možna razłažyć na niekolki asobnych skazau, napr. Jazep byŭ dobry. Jazep byŭ razumny i h. d.

II. Čaści mowy.

§ 6. Kali stanim razhladać słowy u skazie, to ŭbačym, što adny z ich aznačajuć jakujuś čynnaść napr. rabić, pisać, druhija — nazwanie jakojś rečy widzimaj, abo niawidzimaj, napr. čaławiek, stoł, rozum, myśli, inšyja zamieniajuć saboj nazwani račaŭ ci asob, napr. ja, hety… inšyja pakazywajuć prymiety rečaŭ: dobry, bieły, hliniany… iznoŭ inšyja aznačajuć ličbu, abo paradak rečaŭ i h. d. a heta ŭsio — asobnyja čaści mowy. U biełaruskaj mowie čaściaŭ mowy jość dziewiać: 1. Čynnik, 2. Imiennik, 3. Zaimak, 4. Prymietnik, 5. Ličebnik, 6. Skaźnik, 7. Pryimak, 8. Złučnik, 9. Hałośnik.


Čynnik.

§ 7. Čynnik heta jość čaść mowy, aznačajučaja nazwanie jakojkolečy čynnaści, napr. pisac, iści, mycca.

Čynniki dzielacca na 1. pierachodnyja, 2. padčynnyja, 3. zwarotnyja, 4. uzajemnyja i 5. ahulnyja.

Pierachodnyja čynniki aznačajuć čynnaść pierachodziačuju z asoby spaŭniajučaj henu čynnaść na inšuju asobu, ci reč, napr. pisać list, rabić rabotu.

Čynnik padčynny aznačaje čynnaść, pierachodziačuju na hłaŭnuju reč z asoby pabočnaj, napr. Tut pišycca list. Tam zakładaicca škoła.

Čynnik zwarotny nazywaje čynnaść, z zwaročywajučujusia na samuju čynnuju asobu, napr. mycca, česacca, adziewacca. Hetakija čynniki zaŭsiody mohuć być zamieniany čynnikami pierachodnymi z dabaŭkaj słowa siabie, napr. myć siabie, časać siabie i h. p.

Čynnik uzajemny pakazywaje čynnaść pierachodziačuju uzajemna z adnej asoby na druhuju, napr. witacca, spatykacca, bicca

Čynniki ahulnyja aznačajuć čynnaść zusim niepierachodnuju, napr. iści, siadzieć, lanawacca, spać

§ 8. Admiena čynnikaŭ.

Čynniki admieniajucca pawedle: widaŭ, ładoŭ, časoŭ, ličbaŭ, i asobaŭ.

Widy jość try: zakončany, niezakončany i mnoharazny, napr. rabić, zrabić i rablać.

Ladoŭ jość čatyry: ahulny, abwiestny, nakazny, i zaležny.

Čas bywaje ciapierašni, prošły, zaprošły, budučy, budučy dalšy i budučy-prošly.

U formie zakončanaho widu času ciapierašniaho, a ŭ formie niezakončanaho widu času budučaho — prošłaho nia bywaje.

Ličby jość dźwie: adzinočnaja i množnaja: ja rablu, my robim.

Asoby try adzinočnaj ličby: 1. Ja, 2. Ty, 3. Jon, jana, jano, i try množnaj ličby: 1. My, 2. Wy, i 3. Jany.

§9. Ahulny ład nazywaje čynnaść, ale nie pakazywaje, chto i kali spaŭniaje tuju čynnaść.

Abwiestny ład pakazywaje asobu i čas, u jakim spaŭniaicca čynnaść. Hety ład i admieniaicca wedle časoŭ, asobaŭ i lićbaŭ. Admiena heta nazywaicca złučaniem.

Nakazny ład wyražaje zahad, abo nakaz, ci prośbu, kab jakajaś čynnaść była spoŭniana, napr. idzi, chaj idzie, idziom, idzicia, chaj iduć…

Zaležny ład pakazywaje čynnaść, zaležnuju ad pabočnych warunkaŭ, napr. Ja pošoŭ-by, kab mieŭ čas. Pryznakam hetaho ładu słužyć častka by, b, katoraja staić abo pośla čynnika i łučycca z im złučkom «—», abo prad čynnikam i tady staić zusim asobna, napr. Ja pašoŭ-by, abo ja by pašoŭ.

§10. Jość ješče formy čynnika prymietnyja i skaznyja, naprykład:

Pišučy, aja aje, pisáŭšy, aja, aje, (prymietnaja forma). Pišučy, pisàŭšy (skaznaja forma).

Prymietnaja forma admieniaicca wedle časou (ale forma ciapierašniaho času užywaicca redka), rodaŭ, ličbaŭ i prypadkaŭ.

Skaznaja forma maje tolki časy: ciapierašni i prošły, ale zusim ni zmieniaicca.

Złučanie.

§ 11. Złučanie spamahajučych čynnikaŭ: być i mieć.

Ahulny ład: być, mieć.

Abwiestny ład[правіць]

Ciapierašni čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja jo Ja maju
2 Ty joś Ty maiš
3 Jon jość
Jana jość
Jano jość
Jon maje
Jana maje
Jano maje

Množnaja ličba[правіць]

1 My jość My maim
2 Wy jośćia Wy maicia
3 Jany jościaka Jany majuć

Prošly čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja byŭ
Ja była
Ja było
Ja mieŭ
Ja mieła
Ja mieło
2 Ty byŭ
Ty była
Ty było
Ty mieŭ
Ty mieła
Ty mieło
3 Jon byŭ
Jana była
Jano było
Jon mieŭ
Jana mieła
Jano mieło

Množnaja ličba[правіць]

1 My byli My mieli
2 Wy byli Wy mieli
3 Jany byli Jany mieli

Zaprošły čas[правіць]

Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Nia ŭžywaicca Ja byŭ mieŭ
Ja była mieła
Ja było mieło
2 Ty byŭ mieŭ
Ty była mieła
Ty było mieło
3 Jon byŭ mieŭ
Jana była mieła
Jano było mieło

Množnaja ličba[правіць]

1 Nia ŭžywaicca My byłi miełi
2 Wy byłi miełi
3 Jany byłi miełi

Budučy čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja budu Ja budu mieć
2 Ty budziš Ty budziś mieć
3 Jon budzie
Jana budzie
Jano budzie
Jon budzie mieć
Jana budzie mieć
Jano budzie mieć

Množnaja ličba[правіць]

1 My budzim My budzim mieć
2 Wy budzicia Wy budzicia mieć
3 Jany buduć Jany buduć mieć

Budučy dalšy čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja maju być Ja maju mieć
2 Ty maiš być Ty maiš mieć
3 Jon maje być
Jana maje być
Jano maje być
Jon maje mieć
Jana maje mieć
Jano maje mieć

Množnaja ličba[правіць]

1 My maim być My maim mieć
2 Wy maicia być Wy maicia mieć
3 Jany majuć być Jany majuć mieć

abo:

Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja bycimu Ja miecimu
2 Ty bycimieš Ty miecimieš
3 Jon bycimie
Jana bycimie
Jano bycimie
Jon miecimie
Jana miecimie
Jano miecimie

Množnaja ličba[правіць]

1 My bycimiem My miecimiem
2 Wy bycimiecia Wy miecimiecia
3 Jany bycimuć Jany miecimuć

Nakazny ład[правіць]

Adzinočnaja ličba[правіць]

1
2 Budź miej
3 Nichaj budzie nichaj maje

Množnaja ličba[правіць]

1 Budźma miejma
2 Budźcia miejcia
3 Nichaj buduć nichaj majuć

Zaležny ład[правіць]

Prošly čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja byŭ-by
Ja była-by
Ja było-by
Ja mieŭ-by
Ja mieła-by
Ja mieło-by
2 Ty byŭ-by
Ty była-by
Ty było-by
Ty mieŭ-by
Ty mieła-by
Ty mieło-by
3 Jon byŭ-by
Jana była-by
Jano było-by
Jon mieŭ-by
Jana mieła-by
Jano mieło-by

Množnaja ličba[правіць]

1 My byli-by My mieli-by
2 Wy byli-by Wy mieli-by
3 Jany byli-by Jany mieli-by

Zaprošly čas[правіць]


Adzinočnaja ličba[правіць]

1 Ja byŭ-by byŭ
Ja była-by była
Ja było-by było
Ja byŭ-by mieŭ
Ja była-by mieła
Ja było-by mieło
2 Ty byŭ-by byŭ
Ty była-by była
Ty było-by było
Ty byŭ-by mieŭ
Ty była-by mieła
Ty było-by mieło
3 Jon byŭ-by byŭ
Jana była-by była
Jano było-by było
Jon byŭ-by mieŭ
Jana była-by mieła
Jano było-by mieło

Množnaja ličba[правіць]

1 My byli-by byli My byli-by mieli
2 Wy byli-by byli Wy byli-by mieli
3 Jany byli-by byli Jany byli-by mieli

Prymietnaja forma[правіць]


Budučy, badučaja, badučaje majučy, majučaja, majučaje
Byŭšy, byŭšaja, byŭšaje mieŭšy, mieŭšaja, mieŭšaje

Skaznaja forma[правіць]


Budučy, byŭšy majučy, mieŭšy

§ 12. Dwa złučani čynnikaŭ

Usie čynniki pa sposabu złučania raspadajucca na dźwie asobnyja hrupy, katoryja i nazywaiuć dwuma złučaniami. Tolki čynniki: jećci i dać nia łučacca da žadnaho złučania i majuć swajo asobnaje.

Roźnica čynnikaŭ dzielačaja ich na dwa złučani nachodzicca ŭ kančaroch ciapierašniaho času, abwiestnaho ładu; decydujučym jość kančar druhoj asoby adzinočnay ličby.

Kančary heny woś hetakija:

Adzinočnaja ličba[правіць]


I-aho złučania II-ha złučania
1 asoby — u — u
2 asoby — èš — iš, yš
3 asoby — è (èć) — e (ić, yć)

Množnaja ličba[правіць]


1 asoby — òm (em) — im, ym
2 asoby — ycio (ècia) — icia, ycia
3 asoby — ùć — ać, juć

§ 13. Pieršaje złučanie.

Da pieršaho złučania adnosiacca čynniki, katoryja ŭ 2-oj asobie, adzinočnaj ličby, ciapierašniaho času, abwiestnaho ładu majuć kančarom akcentowanaje èš, naprykład: arać — arèš, niaści — niasièš, žać — žnièš

Prykład 1-ho złučania.

Wid niezakončany Wid zakončany

Ahulny ład.

Brać Uziać


Abwiestny ład
Ciapierašni čas
Adzinočnaja ličba:
1 Ja biarù
2 Ty biarèš (Nia ŭžywaicca)
3 Jon, a, o biarè
Množnaja ličba
1 My biarom
2 Wy biarycio (Nia užywaicca)
3 Jany biaruć
Prošly čas
Adzinočnaja ličba.
1 Ja braŭ Ja uziàŭ
2 Ty } brała Ty } uziałà
3 Jon, a, o brało Jon, a, o uziałó
Množnaja ličba.
1 My My
2 Wy brali Wy uziali
3 Jany Jany
Zaprošły čas
Adzinočnaja ličba
1 Ja byŭ braů Ja byŭ uziàŭ
2 Ty była brała Ty była ŭziałà
3 Jon, a, o, było brało Jon, a, o, było ŭziało
Množnaja ličba.
1 My My
2 Wy byli brali Wy byli ŭziali
3 Jany Jany
Budučy čas
Adzinočnaja ličba
1 Ja budu brać Ja waźmù
2 Ty budziš brać Ty wòźmiś
3 Jon, a, o, budzie brać Jon, a, o, woźmie
Množnaja ličba
1 My budzim brać My wòźmim
2 Wy budzicia brać Wy wòźmicia
3 Jany buduć brać Jany wòźmuć
Budučy dalšy
Adzinočnaja ličba
1 Ja maju brać Ja maju uziać
2 Ty maiš brać Ty maiš uzaić
3 Jon maje brać Jon maje ŭziać
Množnaja ličba
1 My màim brać My màim

uziàć
2 Wy màicia brać Wy màicia
3 Jany màjuć brać Jany màjuć
abo ¹)
Budučy dalšy čas
Adzinočnaja ličba
1 Ja brácimu Ja úziáćimu,
2 Ty bracimieš Ty ŭziácimieš
3 Jon, a, o, bracimie Jon, a, o, ŭziáćimie
Množnaja ličba
1 My bracimiem My ŭziácimiem
2 Wy bracimiecia Wy ŭziácimiecia
3 Jany bracimùć Jany uziàcimuć
Budučy-prošły
Adzinočnaja ličba
1 Nia užywaicca Ja budu

uziaŭšy
2 Ty budziš
3 Jon, a, o budzie
Množnaja ličba
1 Nia užywaicca My budziem

uziaŭšy
2 Wy budzicia
3 Jany buduć
Zaležny ład
Prošły čas
Adzinočnaja ličba
1 Ja

braŭ-by Ja

uziaŭ-by
2 Ty brała-by Ty ŭziała-by
3 Jon, a, o brało-by Jon, a, o ŭziało-by
1) Forma ūžywanaja tolki ū Hrodzienščynie i to redka. Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/18 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/19 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/20 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/21 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/22

§ 16. Imiennik.

Imiennik heta jość čaść mowy, aznačajučaja nazwanie jakojść rečy, ci asoby.

Pa značeniu swajmu imienniki dzielacca na: widzimyja, naprykład: Čaławiek, dom, ziamla, awiečka i h. p. niawidzimyja: Boh, duša, ruzum… žywyja: čaławiek, źwier, ptaška… niažywyja: dom, koł, doška, ruka… zbornyja: sad, les, hramada, tabun… 'materyalnyja: sol, piasok, hlina…

Kali imiennik wyražaje imia, danaje jakby na asabistuju ŭłasnaść jakojkolečej rečy, ci asobie, tady jon nazywaicca asabistym, napr. Anton, Anna, Paŭłowič, Nahorski, Minsk, Nioman, Biełarus, Ukraina i h. p.

Značyć imiennikami asabistymi buduć imiony i prozwišcy ludziej, nazwani wiosak, haradoŭ, rek, moraŭ, krajoŭ, miesiacaŭ i h. p.

Imienniki asabistyja zaǔsiody pišucca z wialikaj litary.

Usie inšyja imienniki nazywajucca ahulnymi i pišucca z małoj litary, a mohuć mieć wialikuju litaru, kali stajać u pačatku skazu.

Mohuć ješče być imienniki zwialičanyja, napr. źwier — źwiaryšče, dzicia — dziacišče, baba — babišče abo babzna i h. p. i zmienšanyja, napr. čaławiek — čaławiečak, harod — harodčyk, nož — nožyk, woł — wołik, kuryca — kurka — kuračka…

Imienniki bywajuć troch ròdaŭ: mužčynskaho, žanockaho i siaredniaho.

U imiennikach žywych rod uznajecca pa značeniu, a ŭ — niažywych pa kančaroch, dy pa zwyčajnym zaličaniu jakohaś imiennika da taho ci inšaho rodu. U praktyce heta robicca tak: Kali da imiennika možna prystawić moj abo hety, to imiennik — mužčynskaho rodu, kali možna prystawić maja abo heta — tady žanockaho rodu, a kali — majoheto, to imiennik siaredniaho rodu, napr. moj koń, maja chata, majo woka. Hety dom, heta ruka, heto akno. Jość imienniki supolnaho rodu, to značyć takija, što mohuć być i mužč. i žanock. rodu, napr. moj sirotka i maja sirotka, hety wałacuha i heta wałacuha i h. p.


§ 17. Schilanie imiennikaŭ.

Imienniki zmieniajuć swaje kančary wedle prypadkaŭ i ličbaŭ. Heta nazywaicca schilaniem.

Sposabaŭ schilania jość čatyry. Usie jany majuć swaje asobnaści i šmat čaho supolnaho.

Da 1-ho schilania naležać imienniki mužčynskaho rodu z kančarami na suhałosnyja huki i na poǔhałosnyja, jŭ i siaredniaho rodu na o, e, abo a, katoraje zamieniaje o ci e, napr. woł, stoł, Maj, roŭ, akno, słonce, woka.

Da 2-ha schilania adnosiacca imienniki žanockaho i mužčynskaho rodu z kančarami na a, napr. matka, doška, ława, sirota, starasta i h. p.

Da 3-ho schilania naležuć imienniki žanockaho rodu — na suhałosnyja huki, napr. reč, pieč, sol.

Da 4-ho schilania adnosiacca nazwani maładiažy, siaredniaho rodu, napr. dzicia, cialo, kurčo, parasio, jahnio, kacianio i h. p.

Prypadkaŭ jość siem:

Imienny adkazywaje na pytani: chto? što?
Zaležny — kaho? čaho?
Dajny — kamu? čamu?
Bierny — kaho? šho? (biaru)
Zrobny — kim? čym?
Miejscowy — (pry) kim? čym? dzie?
Kličny užywaicca dziela klikania.

Ličby jak i ŭ čynniku — dźwie: adzinočnaja i množnaja.

§ 19. Prykłady pieršaho schilania.

am, napr. stałom, chmielam. Toje-ž adnosicca i da zrobnaho prypadka adzinočnaj ličby.

U staraświeckaj biełaruščynie užywałasia ješče parnaja ličba dla parnych imiennikaŭ, ale ciaper ad henaj ličby astaŭsia ŭmuzywani tolki zrobny prypadak niekolkich parnych imiennikaŭ неразборліва, plačyma, wačyma, dźwiaryma. Adnak-že pobač hetych formaŭ užywaicca ciaper i forma množnaj ličby wušmi, dźwiarmi i h. d.

§ 19. Prykłady druhoha schilania.

§ 20. Treciaje schilanie.

§ 21. Čaćwiortaje schilanie.

§ 22. Zaimak.

Zaimak heta jość čaść mowy, katoraja užywaicca dziela zamieny imiennika.

Zaimki bywajuć:

Asabistyja: ja, ty, jon, jana, jano, my, wy, jany. Zwarotny: siabe, sabie, siabie, saboj, pry sabie. Naležnaści: moj, twoj, jaho, jaje, naš, waš, ich, swoj. Pakaznyja: hety, heny, toj, taki, hetaki, hetolki, stolki. Pytajnyja: chto? što? katory? jaki? čyj? skolki? Adnosnyja: (tyja, što pytajnyja, kali jany užywajucca biez pytania), Niedaskaznyja: niechta, niešta, chtokolečy, šhtokolečy, chtoś, štoś i h. p. Skaznyja: uwieś, usiaki, kožny, samy, sam.


§ 23. Admiena zaimkaŭ.

Zaimki jak i imienniki schilajucca pawedle prypadkaŭ i ličbaŭ, a nekatoryja z ich - ješče i wedle rodaŭ.

Schilanie zaimkaŭ asabistych.

§ 24. Schilanie zaimkaŭ naležnaści.

§ 25. Schilanie pakaznych i inšych.

§ 26. Schilanie zaimkaŭ na "ki".

§ 27. Schilanie zaimkaŭ: niechta, niešta, chto, što i im padobnych.

§ 28. Prymietnik.

§ 29. Schilanie prymietnikaŭ.

§ 30. Ćwiordaje schilanie.

Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/34 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/35 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/36 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/37 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/38 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/39 Старонка:Hramatyka bielaruskaj mowy.PDF/40

§ 40. Hałośnik.

Hałosnik heta jość niazmniennaja čaść mowy, wyražajučaja roznyja raptoŭnyja uzhałosy, abo z pryčyny parušenia dušy, abo dziela naśledawania jakichkolečy hukaŭ.

Z pryčyny parušenia dušy bywajuć takija uzhałosy: Ach! aj! oj! ojej! hej! hu-ha! hu-u-u! brawo! caca! woś tabie! i h. p.

Naśleduim huki napr. hetak: be-e-e! mu-u-u! ciŭ-ciŭ-ciŭ! haŭ-haŭ! miaŭ! paf! buch! i h. p.Pieśnia rodnaj mowie.


Słaŭsia, rodnaja mowa.
Darahieńkija słowy,
Dany nam ad Jahowy.

Ciabie „prostaj“ nazwali,
Na paśmiech wystaŭlali,
Nidzie ŭ świet ni puščali.

A ty ŭsio praciarpieła,
Dy na świet wyšła śmieła,
Jak ćwiatok razćwicieła.

Oj, ćwici, dawaj plony,
Zadziwi ŭsie starony,
Słaŭ narod naš chryščony!

Chwali Boha ǔ kaściołach,
Wučy dzietak u škołach,
Huč u ŭradowych kołach!

A kali-b chto čuraŭsia,
Ci ciabie adrakaŭsia,
Toj wyrodnym by staŭsia!

My ciabe pawažaim,
Tabie pieśni składaim,
Sławy, ščaścia zadaim!

Świsłoč 3.11.17

Гэты твор знаходзіцца ў грамадскім набытку ў краінах, дзе тэрмін аховы аўтарскага права на твор складае 70 гадоў або менш.

Абразок папярэджаньня
Гэты твор не абавязкова ў грамадскім набытку ў ЗША, калі ён быў апублікаваны там цягам 1927—1964 гадоў.