Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/36

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі

V. ЗБОРНІКІ.

1. Вялікодная пісанка на 1913 г. 2. (1904-1914). Вильня 1914.

3. Гушча Тарас -- Сцэнічныя творы. Мінск 1917.

4. Дыямэнты беларускаго прыгожага пісьменства № 1. Кіяў. 1919.

5. Зажынкі першы збор творау беларускіх песьньроу і пісьменнікау вышаўшых з сям'і працоунаго народу). Масква. 1918.

6. Зборнік "Нашей нівы" № 1. Вільня. 1912. (ілацінікаю).

. ,, ,, ,, № 2 ,, 1912.

7. Зборнік сцэнічных творау, том 1, сшытак 1 (камэдыі), Менск. 1915.

8. Тоя ж, т. 1, сшытак 2 (вадэвілі). Менск. 1918.

9. Календарь "Нашае нівы" на 1910. Вільня 1910, 1911,-1915. гг. Вильня 1910,-1914. гг.

10. Беларускі календар на 1916 г. 1917, 1918 г. Вільня

11. Календар "Заранка" (праваслаўны і каталіцкі) на 1919 год. Менск.

12. Беларускі календар на 1919 Вільня.

13. Колядная пісанка 1913. Вильня. 1913.

14. Літэратурны зборнік "Вольнае Беларусі". сшытак 1. Мінск. 1917.

15. Маладая Беларусь (зборнік—часопісь). сэрыя 1. сш. 1. Пецярбург. 1912. (русскім і лацінскім шрыфтам набор).

. ,, ,, сэрыя 1, сшытак 2. Пецярбург 1912. (гражданкаю і лацінікаю).

. ,, ,, сэрыя 1, сшытак 3. Пецярбург 1913. (гражданкаю і лацінікамі).

16. Раніца (думкі беларускай студяніцкай мелочі — зборнік № 1.

VI. ЧАСОПIСI.

1. Наша доля — газэта (Вільня. 1905).

2- Наша ніаа-тыдкевік. (вых. ў Вняьні э 1906 па 1961 г.».

3. Гоман—гаста (2 р. у тыдэень)— "ільня, 1916. 17 м 18 гг.

4. Вольная Беларусь-гаэіта (1017). тыдкеіік (1М8) Мінск.

5. Беларускі шляхт-штодзенная газ та. (Менск. 1*18 р.).

6. Дзяннііа—галіта (*•& 1-5 у Пеі-ярбурч, № 6-44 за 1918 г. I 1-5 N1 за 1919 г. у Маске).

7. Гранядзянін—газгга (Еільня. 1919).

8. Беларусхая думка- гязэта ("ільня. 1919;.

9. Белзруеь—тыднввая каталі кая газта [с 1913 р. і далей; Енльня) 'ла Ікікак»;.

10. Гарта- штомесячніх. Мемск 49 8 г.)-

II. Гршпца—гвл>та (Ні—4' у Менску (19)7 р,).

12. Крывічанік—месячнік (Еільнв. 1918). мцІіНкяю).

13. Крапіва—журнал. адэік *■'* 1 у Еідьні

14. Лучынка--мееячнік іМенск 19*4*.

15- Беларуская Рада-гаэ?та (по русскі I беларускі 'с 25—XI 19'7 по янв. 1918 Мекск).

1А. Беларусское слово—гаэ та (по русскі і беларуекіі 'Кнев- 19 8.

17. Белорусское »хо-гяз?та по русскі I белорусскі) (Кнев. 19 8}.

18. Новый вт.етннх—газета н4м. еккупагкн. іВільна- 1918'.

19. Школа н культура совет. Белоруссмн.—ежемесячнік (с белор. отд.) 'Менск. Бо- бруйск І9'9*.

20. Белоруссхвіі эенля .V і от 1« 8 г. (эа I марта' больше не вых. Менсх: на р. ЯВ-]

21. Белорусекал хркнн а-двттыдме»1к П русск. «з. |№ 1-2 за 1918 г. I 1-2 за янв. 1919*. .Петроград).

22. Червоны шляхт—двутыднёвік (Петербург 1*>181 (на русском яз.).

23. Сове кая Белорусь. Сноленск. 1920 г. ря белор. язЛ

24- Белорусь—Менск (на белор- яз-).

---