Listoŭka Nr. 5 Suwiazi Niezaležnaści i Niepadzielnaści Biełarusi

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Listoŭka Nr. 5 Suwiazi Niezaležnaści i Niepadzielnaści Biełarusi
Адозва
Аўтар: Вацлаў Ластоўскі
1918 год

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Listouka Nr. 5.

Suwiazi Niezaležnaści

i

Niepadzielnaści BiełarusiPRAHRAMA:

Každamu narodu najlepiej abaspiečaje jaho intaresy i patreby swój ŭlasny, a nie čužy, urad; dzielahetaho my staim za palityčnuju Niezaložnaść i Niepadzielnaść Biełaruskaho Narodu. Najbolš zakončenaj formaj dziaržaŭnaho ładu Suwiaź pryznaje demokratyčnuju respubliku.

Ziamlelnaje pytańnie. Ziemla pawinna naležać da tych chto na jej pracuje; dzietlahetaho ziemli kazionnyje, duchoŭnyje i pamieščyckije, pawinny być padzieleny miž tutejšymi, nie pryježdžymi, biezziamielnymi i malaziamielnymi sialanami, biez nijakaj z ich starany apłaty.

Rabotnickaja sprawa. Rabotnikam pawinien być abaspiečen waśmihadzinny rabočy dzień, dzieržaŭnaja strachoŭka na prypadak kalectwa i staraści.

Hramadzianskije swabody. Asoba i haspoda každaho hramadzianina pawinny być baspiečny.

Roŭnapraŭje ŭsich wier i nacij: swaboda słowa, druku, sabrańnioŭ, zmoŭ, hurtawańniasia.

Sudy wybarnyje.

Nawučańnie abawiazkowaje i darmowaje.

Zamiast wajennaj słužby, narodnaja milicija.


Hramadzianie Biełarusy!

Prabiŭ čas, kali koždy z nas pawinien padniacca da zmahańnia za swaju i ŭsiaho swajho narodu dolu. Zaŭtrašni dzień sulić nam abo dawiečnuju świetłuju budučynu, abo wiečnuju niawolu nam i našym patomkam, kali nia zdužajem swaimi rukami uziać sabie taho, što nam pa prawu naležycca. Nam nichto nie pamože, my sami swajmi hrudźmi pawinny adstajać swaje prawy! Moment wialiki, para haračaja! Dyk usie, chto žyŭ, biaryciesia da haračaj i pilnaj sprawy uświadomleńnia našych nieświadomych i ciomnych bratoŭ. Sklikajcie schody, zwiazywajciesia u kružki, hramady i kličcie i kažycie usim i ŭsiudy:

Nichaj žywie Niezaležnaja i Niepadzielnaja Biełaruskaja respublika!

Niechaj žywie wola i swaboda dla ŭsich u Białarusi!

Pierapisywajcie i pieredawajcie z ruk u ruki hetu adozwu. U každaj wioscy zakładajcie Suwiaź Niezaležnaści i Niepadzielnaści Biełarusi i kirujcjesia ahulna palityčnaj i nacionalnaj prahramaj Suwiazi Niezaležyiści i Niepadzielnaści Biełarusi. Baranicie swaich palityčnych, socijalnych i naciojonalnych prawoŭ: mowy biełaruskaj na usich schodach, wa ŭsich uradach, škołach i ustanowach hramadzianskich.

Wiadzicie šyrokoju propahandu i ahitacju za polityčnyje damahańnia biełaruskaho Narodu. Arhanizujcie miliciju dziela utrymańnia ładu i baspiečnaści pa wioskach.

Suwiaź Niezaležnaści
i Niepadzielnaści Biełarusi.

Гэты твор знаходзіцца ў грамадскім набытку ў краінах, дзе тэрмін аховы аўтарскага права на твор складае 70 гадоў або менш.

Абразок папярэджаньня
Гэты твор не абавязкова ў грамадскім набытку ў ЗША, калі ён быў апублікаваны там цягам 1927—1964 гадоў.