Шляхам жыцьця (1913)

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсьці да навігацыі Перайсьці да пошуку
Huślar Шляхам жыцьця
Зборнік вершаў
Аўтар: Янка Купала
1913 год
Спадчына


Янка Купала.
 

Шляхам
жыцьця.

Пецярбург.

1913.

«Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ».Друкарня Ю. Н. Эрліх (ўлад. А. Э. Коллінс), Мал. Дваранская, 19.

Шчыра Паважанаму

доктару А. П. ЕРЭМІЧУ.

гэту кніжку пасьвячаю.

Аўтор.

Спіс.


СТР.
I. Бацькаўшчыне 1 54
Беларус 44
* * * «Бледные будніе дні…» 41
Брату 46
Выйдзі… 13
Вялікдзень 48
Вясна за вясною… 36
Вячэрняя малітва 23
Грай-жэ музыка!.. 45
Грайце песьні… 3
Гэй, наперад… 17
Дзе?.. 30
Дзе вы?.. 47
* * * «Дзе ты, шчасьце маё?..» 25
Для зямлі прадзедаў маіх… 53
«Забраны край» 42
* * * «За праўду…» 18
За свабоду сваю… 6
Зваеваным 36
Згнаннік 33
Зоркі 24
Каб я князем быў… 8
К моладасьці 31
* * * «Легло на сэрцы…» 25
Маладая Беларусь 12
Мая доля 28
Мая думка 19
Мая малітва 50
Мінуты шчасьця 22
Мой дом 19
Навагодніе жадання 49
На вялікім сьвеце… 54
На жалейцэ: «З шумам бораў…» 6
»«Я не пушчаю сьпеваю…» 7
Не для нас… 38
* * * «Не пужайся…» 17
Не спадзейся… 37
* * * «Не ўздыхай…» 16
Пад крыжам 51
Паляці, мая мысль… 5
Песьня-байка 10
Песьня Званара 15
Песьня мая́!… 2
Песьня сонцу 10
Прад сьвітаннем 11
Прыста́ў я́ жыць… 28
Разьвейся туман… 40
Рвіся думка!.. 5
Сваякам па гутарцэ 4
С кутка жаданняў 53
С песень жыцьця 35
Суды 52
Сэрца спытай… 40
Ты, зялёная дубрава… 14
У ночным царстве 43
* * * «Усяго па крысе́…» 1
У чужой старане 26
Хмары і думы 35
Холадна… 27
Хрыстос васкрос 48
Ці-ж ня доля мая… 44
Чаго хмурыцца… 39
Чэлавеку 32
Шлях мой… 24
Я ад вас далёка… 21
Як спытаюцца нас… 47
Як я полем іду… 20
Я люблю 54
II. Па межах родных 55 86
Адцьвітанне 80
Бор 68
Верба 65
Вёска 60
Восень 84
Воўк 68
Воўкалак 69
Груша 66
Дзьве тапо́лі 66
Дуб 64
Жніво 79
Заклятая кветка 78
Запушчэны палац 72
З асенніх напеваў: «З гальных ліп і бяроз…» 82
»»»«Змоўклі лісьцястые шэлесты…» 82
»»»«Кончыцца лета гарачае…» 81
»»»«Небо поўна сівых хмараў…» 83
»»»«Сьцелюцца цэлы дзень росы…» 82
З асенніх напеваў: «У думках нявесела…» 83
Зіма 85
З летніх малюнкаў 76
З песень аб вясьне 75
Лес 67
Лета 77
Летняя раса́ 76
Мой край 56
Над Іматрай 59
Над Нёманам 56
Над Свіслочай 58
На Купальле 79
На склоне лета 80
Ноч за ночкай… 72
Паводка 74
Палац 73
Па межах родных… 55
Рэчка 62
Сад 61
Сельскіе магілкі 62
Сёмуха 75
Сьнег 86
Сьпека 77
Тае сьнег… 74
Ў вечным боры… 70
Хохлік 70
Чорны Бог 71
Явар 63
Явар і Каліна 63
III. Для яе́ 87 106
* * * «Абнімі ты мяне, маладая…» 94
Да дзяўчынкі 93
Дзяўчынка і вянок 102
Доўгажданная 99
Жнея 91
Заручыны 98
* * * «З зорак усходніх, заходніх…» 87
З недацьветаў 96
Людка 90
Мая дзяўчынка 91
Мая жонка 93
Над рэкою ў спакою… 100
Не прасьпі… 88
Па за́хадзе… 95
Перад ночкай… 95
Песьня: «Зайшло ўжо сонейка…» 89
Русалка 106
С табою… 98
Ты прыдзі… 100
Хмарка і Маладзік 104
Ці ты чуеш?.. 97
Як у лесе зацьвіталі… 88
Як у повесьці 101
Ястрэб 103
Я хацеў-бы… 92
IV. Наша вёска 107 138
Аб мужыцкай долі: «Дайце скрыпку…» 110
113
111
117
112
116
115
113
Аратаму 118
Араты 118
Былі ў бацькі тры сыны… 131
Жнеям 122
Жніво 123
Зажынкі 122
За касой 121
Зіма: «Белы стрэхі…» 128
128
Зімовая ноч 127
Касцом 120
Мужык 109
Над ніваю ў непагоду: «І чаго-ж, непагода…» 126
125
На прадвесьні 117
На сенажаці 121
Наша вёска: «Вёска, о ціхая вёска мая…» 107
107
108
Песьня жнеяў 124
Песьня сіроткі 130
* * * «Праз што плачэш, мужычок?..» 130
Прышла восень… 126
С песень беззямельнаго: «Дзе мой дом…» 138
132
136
135
134
133
132
Хто ты гэткі? 129
Ці-ж гэта многа?! 130
V. Сваім і чужым 139 168
Брату ў чужыне 157
Ворагам беларушчыны 143
Вучыся… 161
Вучыся… 144
Дудар 149
Ён і яна 163
З мінуўшых дзён 150
І. Буйніцкому 153
Лірнік вясковы 155
Мой погляд і мэта 165
На рынку 145
«Нашай Ніве» 142
Наша песьня 159
Падымайся, ўставай! 164
Памяці В. Марцінкевіча 151
Памяці М. Конопніцкай 153
Памяці Т. Шэвчэнкі 154
Папросту 160
* * * «Патсекайце тое дрэва…» 160
Песьняру-Беларусу 158
Прарок 147
Роднае слова 141
У вучылішчэ 162
Ужо днее… 139
Чужым 146
Янінцэ Паўловіч 162
VI. Байкі і Аповесьці 169 242
Асёл і навука 171
Вісельнік 214
Грабар 221
Два мужыкі і глушэц 170
Забытая скрыпка 197
За чаркай 211
За што? 200
Ігнат і пьяўкі 171
Курган 215
Мікіта і валы 169
На Дзяды 187
На Куцьцю 192
На папасе 229
Паляўнічы і пара галубкоў 179
Сват 176
Страх 173
У купальскую ноч 182
У Піліпоўку 206
У шынку 204
Чараўнік 222
Чатыры крыжы 210
VII. Перэклады с польскаго 243 258
ГруганВ. Сыракомлі 257
ВаражбіткаМ. Конопніцкай 252
Доля—В. Сыракомлі 255
Кара́лі—В. Сыракомлі 255
Пані ТвардоўскаяА. Міцкевіча 246
Родны дом—М. Конопніцкай 253
С Конрада Вальленрода—А. Міцкевіча 243
Трох Будрысаў—А. Міцкевіча 244
Тры дарогі—М. Конопніцкай 251
Тры пары́ дня—М. Конопніцкай 254
Ў дагонку—А. Міцкевіча 249
Ў сьвет! 258Важнейшые абмылкі ў надрукованым.


СТР.
ВЕРШ.
НАДРУКОВАНА.
ПАВІННА БЫЦЬ.
5 7 знізу
К шчасьцію
К шчасьцю
16 10 »
Думу-несьню
Думу-песьню
19 18 зверху
на сьвецяць
ня сьвецяць
78 4 знізу
зорніці-сьведкі
зорніцы-сьведкі
82 16 »
Змоўклілісьцяцстыешэлесты,
змоўклі лісьцястые шэлесты.
91 8 »
парыца
царыца
92 1 »
ацеў-бы
Я хацеў-бы
93 4 »
дзаўчынка-галубка
дзяўчынка-галубка
98 6 »
нялегкай
нялёгкай
108 1 »
ў яволі
ў няволі
126 17 зверху
будзё
будзе
140 9 »
і ссякерай
і с сякерай
150 9 »
і сягодьняшняй
і сягонняшняй
188 12 »
Ні зьлячыў
Ні зьлічыў
196 10 »
душ
дух
226 5 знізу
стрэчаешь
стрэчаеш
245 11 зверху
за Альгердам
за Вольгердам
250 12 знізу
Намаю
На маю
252 13 »
Ні у вадзіцы
Ні ў вадзіцы
256 18 »
Чымўскарэй
Чым скарэйКрытыка[правіць]