Pryčyny palityčnaha buntu ŭ Niamieččynie

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсьці да навігацыі Перайсьці да пошуку
Pryčyny palityčnaha buntu ŭ Niamieččynie
Публіцыстыка
Аўтар: Уладзіслаў Казлоўскі
1934 год
Крыніца: Часопіс «Новы шлях», № 4 (6) ад 18.VII.1934 г., б. 6
У артыкуле аўтар разважае пра ахвярааў Ночы доўгіх нажоў, якія ўважаліся нацыстоўскай прапагандай у Нямеччыне за «мяцежнікаў». Кірылізацыя: Прычыны палітычнага бунту ў Нямеччыне/Кірылізацыя. Усе публікацыі: Прычыны палітычнага бунту ў Нямеччыне


Pryčyny palityčnaha buntu ŭ Niamieččynie

Zachapić uładu ŭ Niamieččynie Hitleru pamahali elementy lewyja i reakcyjnyja. Hetyja apošnija spadziawalisia, što Hitler, wykazywaŭšy bajowyja kličy suproć niesprawiadliwaści Wersalskaha traktatu, pryčynicca da wajny, jakaja, jak i kożnaja wajna, daść karyści kapitalistam, a ŭ wypadku peramohi, wiarnie daŭniejšyja hranicy i manarchiju.

Lewyja koły — spadziawalisia ździejśnieńnia tych sacyjalistyčnych kličaŭ, jakija ahałašywaŭ Hitler.

30.1.1933 h. nac.-sacyjalistyčnaja rewalucyja zachapiła ŭ Niamieččynie ŭładu i ŭziałasia za rewalucyjnaje budaŭnictwa „Treciaj Niamieččyny“. Hetaje budaŭnictwa, dziakujučy tamu, što nacyjanalna-sacyjalistyčnaja peramoha nie adsunula całkom ad ułady abšarnikaŭ i kapitalistaŭ — napatykaje roznyja trudnaści.

Niamieckija rekcyjaniery, pradstaŭnikom katorych jość wicekancler von Papen — tarmaziać ażyćciaŭleńnie rewalucyjnych reformaŭ u ziamielnaj, pramysłowaj, handlowaj haspadarcy i ŭ inšych halinach hramadzkaha żyćcia.

Udzieł reakcyjnych kołaŭ u ŭładzie Hitlera pryčyniŭsia da niezdawaleńnia i fermentu lewych elementaŭ nac.-sacyjalistyčnaj partyi.

Z druhoha boku reakcyjnyja koły taksama bačyli, što Hitler da wajny nie źbirajecca, a naadwarot — dahawarywajecca z susiedziami i nawat z nienawidżnaj Polščaj, i pačynaje chilicca bolš u lewa. Heta wyzwała niezdawaleńnie da Hitlera z boku reakcyi.

Hetaja abšarnicka-kapitalistyčnaja reakcyja, wyčuŭšy niezdawalnieńnie lewych elementaŭ nac.-sacyjalistyčnaj partyi, pastanawila wykarystać jaho dla swaich metaŭ.

Jana spadziawałasia panizić u wačoch masaŭ Hitlera, pazbawić jaho aŭtarytetu i zachapić uładu rukami lewych elementaŭ, haniebna ich ašukiwajučy.

Ale niamieckaja reacyja była nadta niedalnawidnaj, nia bačyŭšaj słabaści i nonsensu parazumieńnia reakcyjnaha kapitału z lewymi rabočymi z metaj pierawarotu.

Jana tak hłupa dumała zachapić uładu što nawiet nie mahła dać nijakaha kliču dla mas, jakija chacieła wiaści ŭ boj: nia wyjawiła nijakaj dakładnaj nowaj rewalucyjnaj prahramy.

Bunt hety wyhladaŭ na baraćbu za zwyčajnaje aśabistaje zachapleńnie ŭłady, Nawat 30 čerwienia, u dzień buntu, nia było inšaha kliču, jak „šturmawiki, na wulicu, kamandzir i armija proci nas!“

Hitler chutka i enerhična zdušyŭ bunt. Ciapier jamu zastajecca zdušyć reakcyju. Ad hetaha, jak jon chutka jaje zdušyć i ci zachoča zdušyć, budzie zależyć los niamieckaj nac.-sacyjalistyčnaj partyi i jaje palityčna—haspadarčaha budaŭnictwa. Siłu-ż zdušeńnia reakcyi Hitler maje. Bo nawiet aprača 2-ch miljonnaha liku „šturmawikoŭ“, častka katorych reakcyjaj była zbuntawana, jon maje šmatlikich siabroŭ partyi pad kamandaj Rudolfa Gesa i partyjnyja arhanizacyi: „Front Pracy“ pad kamandaj Roberta Leja, „Służba Pracy“ pad kam. pałkoŭnika Hirla, „Hitleroŭskaja Moladź“ pad kam. Baldura von Šyracha i 100 tysiačnaja bajawaja arhanizacyja h. zw, „Acharonnyja Štafety“ (SS) pad kamandaj samaha Hitlera. Aprača hetaha jość silnaja administracyja pad kamandaj nac.-sacyjalistyčnaha ministra nutranych spraw Frika, palityčnaja palicyja pad kam. nac. sacyjalista Kurta Daluege i 30-tysiačnaja armija pad kam. nac-sac. Geringa.

Majučy takija siły i ŭładu ŭ rukach, niamieckaja nac-sacyjalistyčnaja partyja moža i pawinna zdušyć usiu niamieckuju abšarnicka-kapitalistyčnuju reakcyju taksama, jak zdušyła niadaŭny bunt. Inakš reakcyja nia pierastanie buntawać i abo pabiadzić siłaj, wykarystaŭšy ašukanstwam pracoŭnyja masy, abo pieraciahnie Hitlera na swoj bok, dawioŭšy jaho da zdrady tym sacyjalistyčnym kličam, jakija jon hałasiŭ pierad zachapleńniem ułady.

Ka.