Karotki Katachizm (1907)/II

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
I. Paciery II. Ab Bohu i stwareńniu
Катэхізм
Аўтар: Рох Філяхоўскі
1907 год
Пераклад: Францішак Будзька
III. Ab Božych prykazańniach

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
II. Ab Bohu i stwareńniu.

Pytańnie: Ab čym kožny čaławiek pierš napierš wiedać pawinien?

Atkaz: Kožny čaławiek pierš napierš pawinien wiedać ab tym, na što jaho Boh stwaryŭ.

P. Na štož Boh stwaryŭ čaławieka?

A. Boh stwaryŭ čaławieka na toje, kab jon Jaho znaŭ, lubiŭ, chwaliŭ i Jamu wierna słužyŭ, a pośla z Jim u niebi krulewaŭ.

P. Čamu my pawinny Boha znać, lubić i Jamu wierna służyć?

A. Bo Boh jość naš Stwaryciel, Pan i Apiakun.

P. Chto heta jość Boh?

A. Stwaryciel nieba i ziamli i Pan usiaho.

P. Hdzie jość Boh?

A. U niebi, na ziamli i u kožnym miescu.

P. A čamu my Boha nia widzim, kali Jon jość usiudy?

A. Bo Boh jość Duch.

P. Kolki jość Bahoŭ?

A. Boh jość tolki adzin, ale ŭ troch asobach.

P. Jak zawucca hetyja Asoby Božyja?,

A. Boh Aciec, Boh Syn i Boh Duch Światy.

P. Katoraja jość z hetych Asob staršaja, razumniejšaja abo lepšaja?

A. Usie hetyja Asoby jość u waŭsiom sabie roŭnyja.

P. Katoraja Asoba Boža stała čaławiekam?

A. Druhaja Asoba, Syn Božy.

P. Jak zawiecca taja Asoba Boža, katoraja stała čaławiekam?

A. Pan Jezus.

P. Ci ciapier Pan Jezus jość Boham, ci čaławiekam?

A. Pan Jezus jość razam i Boham i čaławiekam.

P. Dyk kolkiž jość Asob u Panu Jezusie?

A. U Panu Jezusie jość tolki adna asoba Božaja.

P. A kolki jość natur u Panu Jezusie?

A. Dźwie natury: Božaja i ludzkaja.

P. Ci Pan Jezus mieŭ pačatak?

A. Jak čaławiek — Pan Jezus mieŭ pačatak,ale jak Boh — Jon byŭ ad wiakoŭ.

P. Znaczyć Boh nie majeć pačatku? A. Boh ani pačatku ani kanca mieć nia možeć, bo Jon jość wiečny.

P. A ci świet mieŭ pačatak?

A. Świet mieŭ pačatak, bo jaho Boh stwaryŭ z ničoho.

P. A kaho jašče Boh stwaryŭ?

A. Aniołoŭ i ludziej.

P. Chto heta jość Anioły?

A. Anioły heta jość duchi čystyje, katoryje majuć rozum i wolu, ale nie majuć cieła.

P. Na što Boh stwaryŭ Aniołoŭ?

A. Aniołoŭ Boh stwaryŭ dziele chwały swajej i pomočy ludziom atrymać nieba.

P. Ci ŭsie Anioły byli pasłušny Bohu?

A. Nia ŭsie — mnoha z jich zhrašyło praz pychu i straciło łasku Božu.

P. Jak zawuć Aniołoŭ, katoryje zhrašyli?

S. Złymi duchami abo šatanami.

P. Jak Boh ukaraŭ Aniołoŭ, katoryje zhrašyli?

A. Wyhnaŭ jich z nieba ŭ piekło.

P. Chto heta jość čaławiek?

A. Čaławiek heta jość Božaje stwareńnie, katoraje majeć cieła i razumnuju dušu.

P. Čym rožnicca čała wiek ad inšaho stwareńnia?

A. Tym, što jon majeć razumnuju i nieśmiartelnuju dušu.

P. Što heta jość duša?

A. Duša heta jość duch, katory Boh stwaryŭ na wobraz i padabieństwo swajo i katory ŭ našym ciele dumajeć i jim kiarujeć.

P. Što jość najlepšaje ŭ dušy?

A. Rozum, wolnaja wola, pamiać i sumleńnie.

P. Kolki Boh stwaryŭ ludziej?

A. Boh stwaryŭ dwoje ludziej — Adama i Jewu.

P. Hdzie žyli pieršyje ludzi?

A. U Raju, h. j. u takim pieknym sadzie.

P. Ci z usich dreŭ dazwoliŭ Boh jeści awočy?

A. Nie, bo z drewa paznańnia dobraho i złoho Boh zabaraniŭ jeśći.

P. Ci pieršyje ludzi byli ŭ hetym pasłuchniany Bohu?

A. Nie, bo, padmoŭlenyje praz šatana, zakaštawali z zabaronienaho drewa.

P. Jak ukaraŭ Boh pieršych ludziej za niepasłušeństwa?

A. Adabraŭ swaju łasku, a razam z jej i prawo na niebo; ludzi stali skłonnymi bolš da złoho, jak da dobraho, zasłužyli na wiečnyja muki, byli wyhnany z raju i musieli žyć u ciarpieńniu, chwareć i umirać.

P. Jak zawiecca hrech pieršych ludziej?

A. Hrech pierwarodny.

P. Ci tolki pieršym ludziam zaškodziŭ hrech pierwarodny?

A. Nia tolki jim, ale ŭsim ludziam, bo kožny z nas rodzicca ŭ hetym hrechu.

P. A chtož nas adkupiŭ ad wiečnych muk?

A. Syn Božy.

P. Jak nas adkupiŭ Syn Božy?

A. Staŭsia čaławiekam, naradziŭsia z Pračystaj Maryi Dziawicy i ŭmior za nas na kryžu.