Нарыс програму Беларуской Соціалістычной Громады

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Нарыс програму Беларуской Соціалістычной Громады

Крыніца: pravo.by

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Працавита бедната ўсих краіоў злучайся!

Беларуска Соціалистычна Громада іосць организация соціально-палітычная беларускаго працавитаго народу, хочэ раскинуць цяперешни капиталистычны парадок и аддаць у руки усяго народу зямлю, снасьци рабочые и ўсе способы комуникаціи для супольнаго владання. У гэтой рабоци найбольша завада — цяперэшняя палітычная няволя, про то Б. С. Г. за найближшу палитычну цэль мае скинуць самодзержавіе у Росеи разом з пролетаріатом ўсих народоў Расейскаго Государства. Цяперь трудно сказаць, як зложацца палитычные стасунки ў Расеи, а толькі мы з усякаго здарэння будзем карыстаць для таго, каб усе народы мели як найбольшу свабоду, уважаючы за найбольшэе жаданне ў часи капитализму незалежную рэспублику демократычную на фундамэнци:

3 палитычной стараны:

 1. правтое, агульное, роўное, тайное госолованне; станаўленне законоў праз народ, як иниціатыва и як санкція.
 2. Роўные права для ўсих народносцей, жывущих на одной зямли.
 3. Роўносць ўсих людзей у краю, як мущын, так і кабет, не гледзячы з якого яны народу и якой веры.
 4. Самоўправленне грамадзкое и уселякое; выборные чыноўники да адмнинстраціи и споўняне найвысшей ўласьцы праз констытуцыйны сход.
 5. Дармовый суд; выборные судзи; падсудносць чыноўникоў.
 6. Поўная свабода слова, друку, сходаў, сябровств — товарыств, забастовок; поўная свабода народнасьци и веры.
 7. Безпечэнство асобы и дому кожнаго чаловека.
 8. Дармовая, канешная, поўная наўка для ўси на кошт краю.
 9. Скасаванне салдацкой службы; заместо салдацкой службы агульное апалчэнне народу.
 10. Растущы падаток ад даходу и ад наслецтва; скасаванне ўсих косвенных падаткоў.
 11. Адзеленне цэрквы ад государства и школы ад церквы.

3 палитычно-соціальной стараны:

I. У справи зямельной Б. С. Г. хочэ скасаваць право асабистой земской ўласносцы и даць кожнаму чаловеку право выбраць зямлю своими руками без карыстання з чужой працы, расшыраючы адночасьне, каб перэйсьци да соціалистычной гаспадарки, идэи ўсестаронняго сябровання и товарыств.

II. У справи працавитаго народу:

 1. 8 гадзин работы ў дзень (можно даўжэй у жниво и другие незвычайны часы
 2. Устанаўленне minimum платы за работы.
 3. Роўная заплаты для мущын. кабет и дзецей пры роўной працы.
 4. Забараненне начной працы апроча незвычайной патрэбы.
 5. Аздараўленне варункаў працы.
 6. Страхоўка краіовая ад нещаснаго прыпадку, недастатку працы, хваробы и старосьци
 7. Инспекція фабрычная і инспекція сельской гаспадаркі.
 8. Биржы працы и сэкрэтаріат работнікаў.
 9. Свабода змоў и забастовок работникаў.
 10. Дармовая помоч дохторская.
 11. Выплаты у гадзинах работы.
 12. Апека над адходными работниками.
 13. Краёвая страхоўка ад граду и заразы.
 14. Перэход на ўласносць краю лесопашы и водзяной силы.