Перайсці да зместу

Беларуская крыніца (1917)/1931/18/Adkrytaje piśmo studenta Saroki

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Адкрыты ліст Сяргея Сарокі ў рэдакцыю газэты «Беларуская Крыніца»
Ліст
Аўтар: Сяргей Сарока
1931
Крыніца: Газэта «Беларуская Крыніца», № 28, 20 верасьня 1931 г., б. 4

Спампаваць тэкст у фармаце EPUB Спампаваць тэкст у фармаце RTF Спампаваць тэкст у фармаце PDF Прапануем да спампаваньня!
Adkrytaje piśmo studenta Saroki.

18 lipnia 1931 h. ja pierasłaŭ Wyšejšaj Prawasłaŭnaj Duchoŭnaj Uładzie piśmo, u jakim padrabiazna pradstawiŭ toje palažeńnie, jakoje wytwaryłasia dziakujučy razburajučamu kiraŭnictwu Wilenskaj Eparchijalnaj Ułady žyćciom Prawasł. Carkwy na našych ziemlach. Ja tady ŭžo źwiarnuŭ uwahu Wyš. Duch. Ułady na sprawu majho suda ŭ źwiazku z wydańniem adnadniowak, da redakcyi jakich ja samachwoć pryznaŭsia i ŭ presie, i 4 tym-ža piśmie! Žadajučy ŭniknuć hetaje rasprawy ŭ sensie jaje šyrokaje pastanoŭki, što było-by kampramitacyjaj nia tolki Wyš. Duch. Ułady, ale i ŭ peŭnaj miery dla Prawasłaŭja naahuł, ja ad imia bieł. praw. moładzi prasiŭ zdawolić prośby carkoŭna nastrojenaha bieł. hramadzianstwa koštam zwalnieńnia sučasnych siabroŭ Wil. Kansystoryi, jak i naahuł koštam prawiadzieńnia akcyi biełarusizacyi Carkwy, što pawinna byłoby nawat lažać u intaresach Wyš. Duch. Ułady, bo tolki wyklučna pry pomačy hetaje akcyi mahčymym źjaŭlajecca ŭzmacnieńnie dy i naahuł zachawańnie Prawasłaŭja na Biełarusi. Aprabujučym adkazam dumak bieł. praw. moładzi, wyrašanych u maim piśmie, mahčyma byŭ pryjzd u Wilniu arch. Aleksandra. Władyka Aleksandr całkom zhadziŭsia z pastulatami pradstaŭnikoŭ bieł. arhanizacyjaŭ jak i paasobnych adzinak, byŭšych u Jaho na aŭdyjencyi ŭ sprawie biełarusizacyi Carkwy. Władyka Aleksandr da hetych prośbaŭ adniośsia wielmi uwažliwa i prychilna. Władycy Aleksandru było tady wytłumačana i toje, što sud moj 22 wieraśnia, wyklikany wyklučna i adumysna mnoju, patrebny mnie nia dziela apraŭdańnia maich pastupkaŭ, a jak samaachwiarny šlach, jaki niezaležna ad wyraku suda, budzie słužyć mnie i bieł. carkoŭna — dumajučaj moładzi dziela zmahańnia i ŭ budučynie z tymi, chto świadoma ci nie świadoma pasiahaje na Carkwu. Z hetaha adzinaha nam astaŭšahasia šlachu baraćby za Carkwu ja i maje adnadumcy hatowy byli zyjści tolki pry warunku nieadkładnaha zdawalnieńnia našych minimalnych prośbaŭ, ab čym Wyš. Duch. Uładam niaraz padawałasia ŭ memoryjałach i dakładach. Paśla adjezdu Władyki Aleksandra ja pierasłaŭ na Jaho ruki, dziela dakładu Wyš. Duch. Uładzie, jašče adno piśmo, u jakim iznoŭ-ža papiaredziŭ, što mnie nie chaciełasia-by dziela niekalkich adzinak, u siłu nieabchodnaści zakranać aŭtarytet i Wyš. Duch. Ułady i naahuł Prawasłaŭja. Adnak poŭnaje maŭcańnie Wyš. Duch. Ułady paśla adjezdu arch. Aleksandra adnosna našaje akcyi zmušaje nas hetym samym astawacca da hetaje sprawy i ličyć jaje swaim apošnim šlacham u ačyščeńni Carkwy ad niahodnych jaje razburajučych elementaŭ. Ja nia budu ŭwachadzić u farmalnyja pryčyny taho, čamu asabistyja intaresy niekalkich adzinak stawiacca wyšej ahulnaha dabra Carkwy, wyšej pacućciaŭ miljonnaha bieł. Narodu, a mušu tolki zaznačyć, što baraćby za Carkwu my nia spynim, nia hledziačy jaki pryhawor budzie wynosicca na sudoch, i achwiarnaść naša nia budzie ŭzaležniena wyklučna ad hetaje rasprawy, bo i na joj my jašče nia spynimsia. Ab hetym usim pišu, žadajučy ŭsich papiaredzić, što my pasiahajem nie na Prawasłaŭje, a na asoby, jakija Prawasłaŭja niahodna razburajuć. Paśla wyšej skazanaha ŭsialakija zakidy ŭ budučynie ŭwažajem za biezpadstaŭnyja, a konsekwencyi ŭsiaho hetaha ŭskładajem na tych, chto nas, moładź, zmusiŭ da hetaj baraćby iści adzinokimi.

S. Saroka
stud Prawa U. S. B.