Старонка:1863 год на Беларусі.pdf/282

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Перайсці да навігацыі Перайсці да пошуку
Гэта старонка не была вычытаная

Цана 2 руб. 50 кап.

ВЫДАНЬНІ АДДЗЕЛУ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК

1. Запіскі Аддзелу Гуманітарных Навук: кн. 1-ая (гістарычн-археолёгічны зборнік, т. I, 1927),кн. 2-ая (працы клясы філёлёгіі, т. I, 1928), кн. 3-я (працы клясы гісторыі, т. II, 1928), кн. 4-я (працы катэдры этнографіі, т. I, 1928), кн. 5 (працы катэдры археолёгіі, т. I, 1928), кн. 6-я (працы камісіі гісторыімастацтва, т. I, сш. I, 1928), кн. 7-я (працы катэдры савецкага права, т. I, 1928), кн. 8-я (працы клясы гісторыі, т. III, 1929), кн. 9-я (працы клясы філёлёгіі т. II, 1929), кн. 10-я (працы катэдры этнографіі, т. II, 1930), кн. 11-я (працы археолёгічнай камісіі, т. II, 1930), кн. 12 (працы Інст. Гіст.-Навук т. IV друкуецца, 1930), кн. 13 (праца Інст. Гіст. НавукНавук т. V, 1930).

2. Беларуская Навуковая Тэрмінолёгія: элемэнтарная матэматыка (вып. I, 1922), практыка i тэорыя літаратурнага мастацтва (вып. II, 1923), географічныя і космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел (вып. III, 1923), тэрмінолёгія лёгікі і псыхолёгіі (вып. IV, 1923), геолёгія, мінэралёгія i крышталёграфія (вып. V, 1924), ботаніка агульная і спэцыяльная ,(вып. VI 1924), музычная тэрмінолёгія (вып. VII, 1926), слоўнік лясных тэрмінаў (вып. VIII, 1926), nomina anatomica (вып. IX-1926, XIII-1927, i XX-1929), тэрмінолёгія права (вып. X, 1926), грамадазнаўства (вып. XI, 1927), назовы жывёл (вып. XII, 1927), слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі (вып. XIV, 1927), слоўнік граматычна-лінгвістычна- тэрмінолёгіі (вып. XV, 1927), слоўнік глебазнаўчае тэрмінолёгіі (вып. XVI, 1927), слоўнік бухгальтэрскае тэрмінолёгіі (вып. XVII, 1927), слоўнік. хэмічнае тэрмінол. (вып. XVIII, 1928), слоўнік сельска-гаспадарчае тэрмінолёгіі (вып. XIX, 1928), слоўнік фізычнае тэрмінолёгіі (вып. XXI, 1930), слоўнік дэндролёгічнае тэрмінолёгіі (вып. XXII друкуецца).

3. Матар‘ялы да беларускае бібліографіі: прырода i вытворчыя сілы (вып. I, друкуецца), сельская гаспадарка (вып. II, друкуецца), археолёгія (вып. III, друкуецца), этнографія (вып. IV, 1927).

4. Творы М. Багдановіча, т. I, 1927, т. II, 1928.

5. Творы Алеся Гаруна (друкуецца).

6. Матар‘ялы да Акадэмічнай Конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі. Выпускі I-IX. 1926.

7. С. Некрашэвіч. Да пытаньні аб укладаньні слоўніка жывой беларускай мовы 1925

8. 400-лецьце беларускага друку (зборнік). 1926 г.

9. Працы першага зьезду дасьледчыкаў беларускае археолёгіі i археографіі. 1926 г.

10. П. Расторгуев. Говоры восточных уездов Гомельской губернии в их со­временном состоянии. 1926 г.

11. Яго-ж. Северско-белорусские говоры. 1928 г.

12. А. Полевой. О языке населения Новозыбковского уезда Гомельской губ. 1926 г.

13. П. Бузук. Да характарыстыкі паўночна-беларускіх дыялектаў. Гутаркі Невельскага i Вяліскага паветаў. 1926 г.

14. Яго-ж. Спроба лінгвістычнае географіі Беларусі, ч. I, вып. I, 1928 г., вып. II (друкуецца).

15. А. Сержпутовский. Отчет о поездке в Гомельскую губернию в 1925 г.—1926 г.

16. Яго-ж. Беларускія казкі. 1927. г.

17. Яго-ж. Прымхі i забабоны. 1930 г.

18. С. Некрашэвіч i П. Бузук. Програма для вывучэньня беларускіх гаворак і гаворак пераходных да суседніх моваў. 1927 г.

19. Працы Акадэмічнае Конфэрэнцыі. 1927 г.

20. Беларускі Apxiў, т. I. 1927 г., т. II, 1928 г., т. III (друкуецца).

21. Соцыялістычны рух на Беларусі ў проклямацыях 1905 г.—1927 г.

22. М. Касьпяровіч. Віцебскі краёвы слоўнік. 1927 г.

23. А. Шлюбскі. Матар‘ялы да вывучэньня фольклёру і мовы Віцебшчыны, ч. I, 1928 г., ч. II, 1929 г.

24. М. Гарэцкi i А. Ягораў. Народныя песьні з мэлёдыямі. 1928 г.

25. М. Шчакаціхін. Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. 1928 г.

26. Зборнік артыкулаў (этнографія, антрополёгія, псыхолёгія, гісторыя мастацтва. 1928 г.

27. А. Астрэйка. Беларускі ткацкі орнамэнт. 1929 г.

28. М. Шатэрнік. Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны. 1929.

29. Беларускі правапіс (проект). 1930 г.

30) А. Крукоўскі. Мазырскі краёвы слоўнік (друкуецца).