Песні набожныя

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Песни набожные
Аўтар: невядомы
Першы тэкст — уніяцкая малітва «О мой Божа! Веру табе».

Другі тэкст — гімн удзельнікаў паўстання 1863—1864 г. «Божа, што Польшчы праз доўгія векі…»


PIEŚNI NABOŽNYJA.

I

O nasz Bože, wierym Tobie I üsiu wieru my dla Ciebie, Usiu nadzieju ü Tobie majem, Za üsio Ciabie wychwalajem.

Ty satwaryu, Ty adkupiu, Ty sam, Bože, nas aświaciu; Niechaj Tabie, hdzie jést ludzie,

Pa usie wieki chwała budzie.

Tabie, Bože, kłaniaimsia,
Na usiu wolu zdawaimsia;
Choczim tolko być u niebie
Pa usie wieki chwalić Ciebie.
Žal nam, Bože, szto zhreszyli,
Za hrech piekła zasłužyli;
Nie žal, Bože, zhuby majej,
Jak žal, Bože, kryûdy Twajej.
Ach, nasz Bože! usie kaimsia,
Daruj Ty nam, papraulimsia;
Umierć chacia sto raz wolim,
A užo na hrech niezazwolim.

Dla Twajaho spadabania
Choczem chawać prykazania,
Žyć, umirać choczem Tobie,
Bo Ty dobry sam u Sobie.
Zbawicielu, nasz ty Panie,
Najmilejszeje kachanie,
Ruczki, nožki twe całuim
Za hrechi swaje žałuim.
Całujuczy Twaje rany,
Zbawicielu nasz kachany,
Ruki, woczy k'niebu wznosim
Adpuszczenia hrechou prosim.

Ślozy naszy wylewaim,
Szcerym sercem pryrekaim,
Pakul budziem z ludzmi žyci,
Niebudziem Bohu hreszyci.
O Maryjo, Matko Boža,
Ty świataja u Niebie róža,
Pryczynisia tam za nami
Niehodnymi hresznikami.
Usie Światyje hlańcie z Nieba
Waszej łaski nam patreba:
Malicie Boha za nami,
Niehodnymi hresznikami.

Chwała Bohu praudziwemu,
W Trójcy Światoj jadynemu,
Chwała Ojcu i Synowy
I Światomu Jch Duchowi.

II

Bože, Ty Polszczy praz douhija wieki
Dawau' cześć, chwału, ściaroh ad niawoli,
Nie paskupiu Ty ajcouskaj apiéki,
Suliu' paciéhu w nieszczaśliwoj doli.
Piered Autary madlitwu prynosim!
Wolność, Ajczyznu waraci nam, prosim!

6 

Ty pažaleuszy jaje u złoj pryhodzie
Nieraz pabici wraha dawau siłu,
Sierod nieszczaścia u prawiunom rodzie
Dadau bolsz chwały, choć pasła u mahiłu.

Piered Autary…&.

Bož, ty siłu carou rozhuzdanych
Rouno bylinku złomisz w swajom sudzie
Satryž u porah tyranou pahanych
Daj nam paciechu szto Polszcza žyć budzie.

Piered Autary…&.

Wiarni jej świetność jak dauniej była,
Dai uražaj na rodnieńkoj miežy
Kab u pakoi szczaśliwa zažyła
Błahasławi ty w dziele maładziežy.

Piered Autary…&.

Ty Białynicka Najczystsza Dziewa,
Świataja Maci sirockaho rodu,
Litwy i Rusi možna Karalewa,
Uprasi Syna, kab dau nam Swabodu.
Piered Autary...&.

U Žurawicach, Barunach maskali
Ciabie z nami u kazionszczynu skuli;
Sprau kab od syzmy ty i my adstali,
Zrabi kab z PolszczajmUniiu wiarnuli!
Piered Autary...&.

U Marcinchowie my papou užo bili,
Ciabie ad syzmy chacieli adniaci,
Da usio niczoho, sztob my ni rabili,
Kali nie staniesz ty nam pamahaci.
Piered Autary...&.