Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/34

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі


16 „Тарас на Пярнас*' бЬпор. поема. Внтебск. 1896. Тоже. 1898. Тоже. 1910. нэд. \

Могнлев. 1902. над. Е- Романова. ВІльня. 1909. і лацЬІкаю.

Мінск. 1917- Нашв ніва. 1909. >* 40. „Мннскія лнсток" 1889. .V 37.

„Смоленосій ■*стмнк" 1890. № 37. „Вктеб. губ. в*д. 1895-96 г.г.

Раднм-ч Е.—Нэ міра руссхнх народных аредаммй. Вмтебпс 1896.

17 Цетка ( Адоізаі ПашкевІчоу КебрІсовая ;—Скрыпка Беларуасая. Вільня. 1918. лааімікаю.

ПЕРЭКЛАДЫ:

18 Космч .4.- ПереложенІе нбкоторых басснь Крылова на б*лорусское нар-вчіе.

Черннгов. 1903.

19 Міцкевіч Адлм.—Пан Тад-уш: перавярмуу МарцІнкевІч. Пецярбург. 1907. лацінікаю.

20 Шівчінко Т.—Кацярына; переклад Ф. Чсрныннгвіча, пад ред. Ямкі Куралы. Вільмя.

II АПАВЕДАНЬНЯ.

1 Беларусхіе жарты. МІмск. 1915.

2 Беларус П-Якім Бяздольяы. Вільня. 1914.

3 БІрыло Сьцепка—Стражмік. Вільня. 1915.

4 Бядуля Змітрок—Абразкі. Пецярбург. 1913. лаціннсаю.

5 Галубох—Апаведаньня. 1913.

6 Гвоэд Л.-Пракленашы. Пецярбург. 1913.

7 Горзцкі Максім—Рунь апаведаньня). Вільмя.

8 Гушча Тарае—Апаведаньня. ^Вільна. 1912.

» Ненаноу дар. Пецярбург. 1913.

. Родные эьявы. Вількя. 1914.

„ —Тоустае палена. Псцярбург. 1913.

9 Колас Якуб-Пеалау чілавек. Пецярбург. 1913.

10 ЛісІк Я.—Ня усе разам, ягомосьці!..

11 Мятавые лісточкі.—лацінікаю.

12 Новіч А. Лмарымнец—апаведамьке.

^ „ —У дому лепей -апаведаньне. Псцярбург. 1911.

13 Таурус—Аб чым шэацелі лісьця. Пецярбург. 1913.

14 Ш. Ядвігін—Бяроэка і др. Вільмя. 1912.

„ Тоя самае. Менск. 1918.

т Ваалькі

в Дэед замда. Вілька.

15 Амфггеатроў—ХІлібгртава пакута І др; вольмы переклад В. Л. Відьна. 1912.

16 Бміьдямі—Каэка аб вадзе; перел. А. В. Вільня. 1907. І лацінікаю.

17 ГаршІм Всеволод—Сыгнал -Моеква. 1918.

„ Ўсеаалод—Сыгнал- Вільня. 1914.

18 ГоркіЙ М.—Архіп і Лявонка; псрскл. Т. Г. Вільвя. 1910. і лацінікаю.

19 Конопніцка Марыя—Дым; перекл. Зявюлн. Віпьня. 1909.

20 Ожішковая Элнза--Г»далн—апавсданнс. ВІльня. 1917. і лашнікаю.

III ДРАМЫ.

1 Алехмовіч (ОлехмомЫ Францішк-Бааідішк каака ў 3 актах. Вільня 1918. арухо» ладінлаю.

Бутрым Няміра (Какенная труна'і піеса у 2 актах с прологам-Вільня. 1918. друковано; лацінікаю.

„ Калісь—драмат. абраэок у 2-х актах. Вільмя. (др>*омно .

—Манька— пьеса у 4-х ахтах. Зборнік ецж.твора'у, т.!. сш. I.