Старонка:Zhylunovich Belaruskaja literatura.pdf/23

З пляцоўкі Вікікрыніцы
Jump to navigation Jump to search
Узнікла праблема ў вычытцы гэтай старонкі


Купала -- адбівая настрой усіх бікоу і станау беларускаго жыцьця, дык кта відама, абмуяіцці. Патрэбы работніка у кногім рожняпца ад патрээау се лякіна, натрзбы інталігэчта ізнэу Ышыя. Псыхаліогія , саетагляд так сама іх рожныя. Песьняр аескі, прыкаваны к зямлі з малку, жыаучы ею, думаючы аб ей на яву I у сне—о"ольшую вагу сааіх думак пасьвячая Ідэялу жаданьня зямлі, сваіэднае працы на ей. Работнік ікрас мала успаміная аб гзтай рэчы: праца лааняволкная у хвабрыца ці майстэрні—родзІць жаяаньня папепшыць яе варункі, скін уць гвал-буя сць яс характару, аслабаніць, Праца—муся быць творчагцю. вольнай і незалежнай, аздарауляючай I душу I цела. Праца павінна длвянь радасць, навеваць ралы наа й.

Праца — а пліон яе — улада усяго народу. Яна муся аслабакіць свет чалавецтва I прынясці на замлю пліон яго аслабаджэньня—панства сацыя-лізму. Вось ідэаль творчасці паэты пралятарыя. У беларускуй літэратуры прадстаунікам гэтаго настрою з'яуляяцца Цішка Гартны—паэта пралятары.

, Я рабочы—гарбар,
Рыцар працы цяшкой.
Я з жалезнай душой,
3 сэрцам зыркім, як жар!

     У вачах Іскры маіх,
     А жалеза у руках, —
     Шкура гнецца ад іх
     У адзін міх, у адзін мах!

Я здружыуся с трудом,
Я у ім рос, я у ім крэп;
Запрацованы хлеб
Люблю мець за сталом.

     Ня хачу, ня прывык
     Склаушы рукі хадзіць:
     Я гарбар—працаунік,
     Я жыву, каб рабіць!

Фундаментны мэтыу яго песьні—гэта пачуцьціо свае сілы—сілы усяго рабочаго клясу, які творшць скарбы сьвету. Вось чаму усе мукі яго жыцьця— нічога перад яго сілаю і ня надрыааюць у ем веры І напзей. Зварот чыс-тых ідэй у дзела—упорнаю працаю—захапляя у Цішыі Гартнаго сваею ве-раю і ня перадатнасцью. Шчасця I воля наролу, любасць да яго I гатоу-наспь легчы ахвяраю на аутар за яго аслабаджэньня—ня даюць яму спа-кою. Яго няспакоіць вечная пакора, нявольнасць і нядбайнасць эа свае налажэньня — якоя паэта лічыць самым страшным варагом зацяглаго пана-ваньня нядолі. Вось чаму ен пражэ буры, у якой бачыць элементы вызваленьня ад рабства і светач свабоды: